hprov.jpg

 

Vi rekommenderar att man börjar förberedelserna inför högskoleprovet med att göra ett tidigare utgivet högskoleprov. Detta gör det möjligt att förstå provets struktur samt att kartlägga sina styrkor och svagheter. Nästa steg blir att fylla sina kunskapsluckor med hjälp av boken Högskoleprovet : den kompletta guiden

 

Nedan kan du ladda ner alla högskoleprov som utgivits sedan år 2000. Notera att de engelska delproven i regel inte finns med av upphovsrättsliga skäl. Varje högskoleprov innehåller även facit och normeringstabell.