Vi rekommenderar att man börjar förberedelserna inför högskoleprovet med att öva på gamla högskoleprov, för att förstå provets struktur och kunna kartlägga sina styrkor och svagheter. Nästan alla som fått ett bra resultat på högskoleprovet har antingen skrivit provet tidigare eller övat på gamla prov.

Efter att man gjort ett gammalt högskoleprov gäller det att att lära sig sådant som på snabb tid kan ge värdefulla extrapoäng på högskoleprovet. Om man försöker att fylla sina kunskapsluckor genom att slå i gamla matteböcker, googla på internet eller leta i ordböcker riskerar man att förlora mycket tid! Vi rekommenderar istället att man använder boken Den kompletta guiden till Högskoleprovet, som erbjuder smarta och effektiva tekniker för att snabbt tillgodogöra sig de viktigaste kunskaperna.

 Nedan kan du ladda ner alla högskoleprov som utgivits sedan år 2000. Notera att de engelska delproven i regel inte finns med av upphovsrättsliga skäl. Varje högskoleprov innehåller även facit och normeringstabell.