BOKENS INNEHÅLL

Boken innehåller en kompakt och lättillgänglig sammanfattning av de kunskaper som krävs för att klara av högskoleprovets olika delar tillsammans med värdefulla tips, strategier, lösningstekniker och övningar specialutformade för de olika delproven.

 

KAPITEL 1: OM HÖGSKOLEPROVET

OM.jpg

Bokens första del behandlar de praktiska detaljer man behöver känna till när man förbereder sig för högskoleprovet. Detta innefattar bl.a. en genomgång av högskoleprovets struktur, råd om hur man kan använda boken som studiehjälpmedel och viktig information inför provdagen.


KAPITEL 2: NOG - KVANTITATIVA RESONEMANG 

NOG.jpg

Exempel

Ekvationer och ekvationssystem • Olikheter • Indirekt lösning • Andelar och procent • Index och prisutveckling • Sträcka, hastighet och tid • Vinklar • Areor • Volymer • Räta linjer • Exponentiell tillväxt • Sannolikhet • Ordningar och kombinationer • Lösningsteknik • Övningar 

 

 

KAPITEL 3: DTK - DIAGRAM, TABELLER OCH KARTOR

DTK.jpg

Exempel

Tabeller • Linjediagram • Stapeldiagram • Intervalldiagram • Cirkeldiagram • Radardiagram • Kartor • Skalor och riktningar • Medelvärde • Lösningstekniker • Övningar

 

 

KAPITEL 4: XYZ - MATEMATISK PROBLEMLÖSNING

XYZ.jpg

Exempel

Aritmetik • Bråk • Potenser • Logaritmer • Algebra • Funktioner • Övningar

 

 

 

KAPITEL 5: KVA - KVANTITATIVA JÄMFÖRELSER

KVA.png

Exempel

Olikheter • Jämförelse av bråktal • Jämförelse av potenstal • Räkning med olikheter • När storleksförhållande inte kan avgöras • Storheter och enheter • Övningar 

 

 

KAPITEL 6: LÄS

Snabbläsning • Artiklar • Markeringar i och bredvid texten • Frågetyper • Att känna igen och utesluta avledande svarsalternativ • Lösningsteknik • Övningar

 

 

 

KAPITEL 7: ELF - ENGELSK LÄSFÖRSTÅELSE

ELF.png

Artiklar • Markeringar i och bredvid texten • Frågetyper • Att känna igen och utesluta avledande svarsalternativ • Korta texter • Lucktest • Engelskkunskaper • Lösningsteknik • Övningar

 

 

KAPITEL 8: ORD - ORD OCH BEGREPP

Exempel

ORD.jpg

Ordkunskap • Grekiska och latinska förled och efterled • Prefix och suffix • Etymologi • Ämnesspecifika ord • Medicin • Ekonomi • Juridik • Ord från den typ av texter som förekommer på högskoleprovet • Lösningsteknik

 

 

KAPITEL 9: MEK - MENINGSKOMPLETTERING

Olika typer av uppgifter • Signalord • Lösningsteknik • Övningar